prosumententarief
Door Pieter Gysel Meer uit de zon 17-01-2017

Alles wat je moet weten over het prosumententarief

Hoorde je ooit al over het prosumententarief? Als deze term geen belletje doet rinkelen, dan zal hij dat wél doen nadat je deze blogpost hebt gelezen.

Wat is een prosument?

Als eigenaar van zonnepanelen ben je zowel producent als consument van energie. Op momenten dat je meer zonnestroom opwekt dan je huis kan gebruiken, injecteer je het overschot op het elektriciteitsnet en ben je producent. Op ogenblikken dat de zon onvoldoende schijnt, neem je stroom af van het net en ben je consument. De term prosument is ontstaan door de samenvoeging van ‘producent’ en ‘consument’.

Wat is het prosumententarief precies en waar komt het vandaan?

Als consument betaal je een netvergoeding per kilowattuur (kWh) die je van het net afneemt. Deze vergoeding betaal je aan de netbeheerders die instaan voor de infrastructuur van ons elektriciteitsnet. Je levert als consument dus een bijdrage om het net te gebruiken als je energie afneemt.

Wanneer je stroom op het net injecteert (bij overschot), dan draait je teller terug. Het lijkt alsof je minder stroom van het net hebt gehaald, waardoor je netvergoeding lager is. Soms bedraagt het nettoverbruik zelfs 0 kWh. Prosumenten gebruiken het elektriciteitsnet in twee richtingen, zowel voor afname (als de zon niet schijnt) als voor injectie (als je zonnepanelen meer produceren dan wat je op dat moment gebruikt). Vroeger moest hiervoor geen (extra) vergoeding betaald worden.De netbeheerders wilden die ongelijkheid rechttrekken met de invoering van het prosumententarief. Sinds 1 juli 2015 betalen Vlaamse prosumenten bovenop de vergoeding voor hun nettoverbruik een prosumententarief voor het onzichtbare gebruik van het elektriciteitsnet. Momenteel bestaat er geen soortgelijke regeling in Wallonië en Brussel. De Waalse energieregulator meent dat het wettelijk kader momenteel ontoereikend is om een prosumententarief in te voeren. Pas vanaf 2019 zullen Waalse eigenaars van zonnepanelen een bijkomend nettarief moeten betalen.

wat is prosumententarief

Wie moet het prosumententarief betalen?

Het prosumententarief moet je betalen als je beschikt over een eigen productie-installatie (zoals zonnepanelen of een windmolen) met een maximum vermogen dat kleiner is of gelijk aan 10 kVA. Bovendien moet je ook over een terugdraaiende teller beschikken.

Ben je huurder van een woning waar een eigen productie-installatie aanwezig is gekoppeld aan een terugdraaiende teller, dan ben jij degene die het prosumententarief moet betalen, aangezien jij geniet van de terugdraaiende teller.

Wat als je beschikt over een Tesla Powerwall?

Een thuisbatterij zoals de Tesla Powerwall maakt het mogelijk om de door je zonnepanelen opgewekte stroom die je tijdens de dag niet verbruikt, op te slaan. Die opgeslagen elektriciteit kun je dan tijdens de donkere avond- en nachturen gebruiken. Hoewel je daardoor minder injecteert op het net én minder afneemt, betaal je echter nog steeds hetzelfde forfaitaire prosumententarief.
Om eraan te ontsnappen, moet je je terugdraaiende meter laten vervangen door een zogenaamde bi-directionele meter. Die houdt apart bij hoeveel kWh je afneemt van en injecteert op het net, zodat je enkel nog netvergoeding moet betalen pro rata je werkelijk gebruik van het net.

prosumententarief niet betalen

Hoeveel bedraagt het prosumententarief?

Niet iedereen betaalt hetzelfde bedrag. Je prosumententarief wordt bepaald door twee factoren.

  • Je locatie bepaalt tot welk netgebied je hoort. Elke netbeheerder hanteert een eigen tarief.
  • Het nominale vermogen van de omvormer(s) van je stroominstallatie is het tweede bepalende element. Hoe groter het vermogen van de omvormer(s), hoe groter je netbijdrage zal zijn.

Het prosumententarief wordt berekend door bovenstaande gegevens met elkaar te vermenigvuldigen. Ligt jouw woning in een gebied van Imea, dan bedraagt het aanvullend nettarief 85,35 euro per jaar per kVA (tarief vanaf 1 januari 2016). Het maximale vermogen van de omvormer van je zonne-installatie is – bijvoorbeeld – 2,9 kVA. Jouw prosumententarief is dus gelijk aan 247,52 euro (incl. btw).

Hoe gebeurt de facturatie?

Het prosumententarief wordt aangerekend op je energiefactuur, naast de netbijdrage die elke elektriciteitsgebruiker betaalt.

Wil je graag zelf instaan voor je elektriciteitsproductie dankzij zonnepanelen? Ontdek dan zeker het interessante aanbod van Eneco. Bereken je persoonlijke offerte hier.