Alles wat je wilt weten over zonnepanelen, het injectietarief & besparen

Zonne-energie blijft brandend actueel, zoveel is zeker. Je energiefactuur wordt er hoe dan ook lichter van. Maar hoe zit het nu precies met de terugdraaiende teller en de nieuwe digitale meter, het injectietarief en de nieuwe tarifering? We zetten het hier even voor jou op een rij.

Hoe zit het precies na de afschaffing van de terugdraaiende teller waarrond zoveel te doen is? Eerst even de recente gebeurtenissen terugdraaien. Het Grondwettelijk Hof besliste dat de VREG (Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt) hiervoor bevoegd is. En de VREG heeft een eigen visie die we kort en krachtig kunnen samenvatten als:

geen terugdraaiende teller meer, wél een digitale meter + injectietarief.

Geldt het injectietarief voor jou?

Het nieuwe systeem met injectietarief is van toepassing voor iedereen in Vlaanderen met een digitale meter en zonnepanelen. Wie nieuwe zonnepanelen plaatst, krijgt bij de plaatsing meteen een nieuwe digitale meter en valt dus onder het nieuwe systeem.

Heb je nog een klassieke of analoge (terugtellende) elektriciteitsmeter? Dan kan Fluvius jou nog niet in het nieuwe systeem opnemen. Want er zijn geen aparte meetstaten voor de elektriciteit die je afneemt van het net en die je injecteert in het net.

In dat geval betaal je dus voorlopig nog altijd het prosumententarief: de forfaitaire vergoeding die je sinds 2015 als zonnepaneleneigenaar betaalt voor je gebruik van het distributienet. Uiterlijk tegen eind 2029 krijgt iedereen in Vlaanderen gratis een digitale meter. Lees meer >

De Vlaamse overheid ondersteunt je keuze voor zonne-energie door:

Met andere woorden: of je nu van plan bent zonnepanelen te plaatsen (al dan niet met thuisbatterij) of al zonnepanelen hebt, in beide gevallen geeft de overheid jou een steuntje in de rug. Hou dat zeker in het achterhoofd voor het totale kostenplaatje.

Hoe zit het injectietarief in elkaar?

Vanwaar de naam ‘injectietarief’? De elektriciteit die je afneemt van het net en de elektriciteit die je in het net ‘injecteert’ omdat je die niet meteen kan verbruiken, worden apart afgerekend. 

Je betaalt energiekosten, distributienettarief en taksen op je volledige (bruto) afname van het net, samengevat als ‘netkosten voor bruto-afname’

Voor de hoeveelheid elektriciteit dat jij injecteert in het net betaalt je energieleverancier jou een vergoeding, vastgelegd in een contract.

Injectietarief: vaak gestelde vragen

Neem zeker een kijkje op de pagina van Eneco over het injectietarief.
Daar vind je ook al antwoorden op enkele vaak gestelde vragen.

Vroeger – nu: hoe vergelijken?

Is het nieuwe injectietarief voor- of nadelig? Om daarin klaar te zien bekijk je best het totale plaatje.

 • Met zonnepanelen bespaar je sowieso op je energiefactuur. 
 • De Vlaamse overheid ondersteunt je keuze voor zonne-energie met nieuwe premies (zie hoger) 
 • Door zoveel mogelijk zelf opgewekte energie zelf te verbruiken kan je je energiefactuur verder afslanken. Daar vertellen we straks meer over!

Eerst even focussen op de verrekening van verbruik en gebruik. Die berekening verandert wel. In welke zin? Dat bekijk je best op twee niveaus:

 1. de vervanging van het prosumententarief en 
 2. de vergoeding voor de energie die je injecteert.  

Die twee elementen dien je bij elkaar op te tellen.

1. Prosumententarief vervangen door netkosten op bruto-afname

Zoals gezegd betaal je in het nieuwe systeem energiekosten, distributienettarief en taksen op je volledige (bruto) afname van het net, samengevat als ‘netkosten voor bruto-afname’. Dit vervangt het vroegere prosumententarief.

Deze verandering zal bij ruim de helft van de prosumenten een voordeel opleveren. Gewoonweg, omdat op die manier correcter berekend wordt hoeveel je als prosument gebruikmaakt van het net.

Bovendien kan je kosten besparen door zoveel mogelijk van je zelf opgewekte zonne-energie op het moment zelf te verbruiken en dus niét te injecteren. In het nieuwe systeem heb je dus meer impact op je energiefactuur als je slim omspringt met je zonne-energie. 

Kijk maar naar deze voorbeelden.

Voorbeeld 1

Je verbruikt jaarlijks 3500 kWh, terwijl je zonnepanelen per jaar 3500 kWh opwekken. Je gezin verbruikt gemiddeld slechts 28% rechtstreeks van de zonnepanelen. Je injecteert dus 72% van je stroom in het net.

 • Vroeger: netkosten prosumentenvergoeding: 260 euro
 • Nu: netkosten op bruto-afname van 2522 kWh (of 72% van het jaarlijkse verbruik) bedragen in de nieuwe situatie 384 euro. 

De jaarlijkse netkosten op je energiefactuur worden dus 124 euro hoger.

Het kan ook anders (lees: voordeliger)  

Je verbruikt jaarlijks 3000 kWh terwijl je zonnepanelen per jaar 3500 kWh opwekken. Je werkt meer thuis en zet bv. de wasmachine aan wanneer de zon schijnt. Of de partner die thuis is, let daarop. Door extra aandacht en kleine ingrepen kan je zo tot 40% energie van de zonnepanelen rechtstreeks zelf verbruiken. 60% van je zonne-energie injecteer je in het net die je er later weer afhaalt.

 • Vroeger: netkosten prosumenten vergoeding: 260 euro
 • Nu: netkosten op bruto-afname van 1.600kWh (of 60% van het jaarlijkse verbruik) bedragen in de nieuwe situatie 240 euro.
Voordeel energiefactuur: De jaarlijkse netkosten op je energiefactuur worden dus 20 euro lager. 

2. Compensatie energiekosten met terugdraaiende teller vervangen door kosten afname + vergoeding geïnjecteerde energie.

Met de terugdraaiende teller werd je afname gecompenseerd door je injectie. Je netto-verbruik kwam typisch neer op een nul-factuur. 

Nu ligt de injectievergoeding (de vergoeding die je terugkrijgt voor de energie die je in het net brengt) op het niveau van de groothandelsprijzen, terwijl je bruto-afname wordt verrekend aan de standaard energieprijzen zoals elke consument zonder zonnepanelen.

Voorbeeld 1

Laten we terugkeren naar voorbeeld 1 van hierboven. 

Zoals gezegd verbruik je jaarlijks 3500 kWh, terwijl je zonnepanelen per jaar 3500 kWh opwekken. Maar je verbruikt slechts gemiddeld 28% rechtstreeks van je zelf opgewekte zonne-energie. Je injecteert dus 72% van je zonne-energie in het net. 

Met de terugdraaiende teller kwam dit neer op een nulfactuur. 

In het nieuwe systeem betaal je – zoals een gewone energieverbruiker – je volledige energiekosten (inclusief kosten groene stroom en warmtekrachtkoppeling) op die 2522 kWh (72% van je jaarlijks verbruik). Je betaalt dan 300 euro voor je afname. 

Maar je krijgt wel een injectievergoeding voor deze 2522 kWh die je (bv. In de zomer) op het net hebt gezet. Deze vergoeding bedraagt 110 euro. 

Je jaarlijkse energiekost zal dus 300 – 110 euro = 190 euro hoger zijn. 

Voorbeeld 2

Ook hiervoor keren we terug naar het tweede voorbeeld hierboven.

Je verbruikt jaarlijks 3000 kWh terwijl je zonnepanelen per jaar 3500 kWh opwekken. De huisgenoot die thuis is, zet bv. de wasmachine aan wanneer de zon schijnt. Zo kan je tot 40% energie van de zonnepanelen rechtstreeks zelf verbruiken. Je injecteert dus 60% van je eigen energie in het net (bv. in de zomer) die je er later (in de winter) weer afhaalt. 

In het systeem met terugdraaiende teller kwam dit neer op een nulfactuur. 

In het nieuwe systeem betaal je – zoals een gewone consument – je volledige energiekosten (incl. kosten groene stroom en warmtekrachtkoppeling) op die 1600 kWh (60% van je jaarlijkse afname). Je betaalt dan 190 euro voor je afname. 

Maar je krijgt wel een injectievergoeding voor deze 1600 kWh die je (bv. In de zomer) op het net hebt gezet. Deze vergoeding bedraagt 90 euro. 

Je jaarlijkse energiekost zal dus 190 – 90 = 100 euro hoger zijn.

Het volledige kostenplaatje? Dat zie je hier

Zie je ondertussen bijna door het bos de bomen niet meer? Deze tabel maakt duidelijk hoe het nieuwe systeem in de meeste situaties voordeliger kan uitdraaien, vooral wanneer je meer zelf gaat verbruiken. Met een thuisbatterij is het mogelijk meer te besparen. En dan zijn er nog de premies van de Vlaamse overheid.


TT = situatie met terugdraaiende teller
TRDE = nieuwe situatie met digitale meter en injectietarief
TRDE- = situatie waarin dit systeem nadelig is
TRDE + = situatie waarin dit systeem voordelig is
kVA: het vermogen van de omvormer in kilovolt ampère

 

Hoe bepaalt Eneco de injectievergoeding die je krijgt?

Als energieleverancier voorziet Eneco jou van stroom die we grotendeels zelf op een duurzame manier produceren: met eigen zonneparken en windturbines. Nu koopt Eneco nog een klein bijkomend stukje duurzame energie aan op de markt, maar tegen 2025 zullen alle klanten kunnen genieten van stroom die 100% door Eneco zelf wordt opgewekt.

Energie zelf produceren (met alles erop en eraan) kost natuurlijk geld, net als energie aankopen. Het injectietarief van Eneco weerspiegelt de gemiddelde prijs van energie op de markt.

Kan die injectievergoeding niet hoger? Nee, want het zou in het nadeel zijn van al onze klanten indien we onze energie duurder moeten aankopen bij particulieren met zonnepanelen dan we die energie kunnen aankopen op de markt.

Hoe maak je zonnepanelen zo rendabel mogelijk?

Je zag het al: in het nieuwe systeem kan je zelf extra besparen. Zowel op je netkosten als op je energiekosten. De oplossing: 

 • zoveel mogelijk energie rechtstreeks afnemen van je zonnepanelen; 
 • zo weinig mogelijk energie verbruiken wanneer de zon niet schijnt.

Omdat dit in de praktijk niet altijd evident is, is de aanschaf (of leasing) van een thuisbatterij zeker te overwegen. De elektriciteit die je zelf produceert met je zonnepanelen kan je dan opslaan om later te gebruiken wanneer je zonnepanelen weinig of niets produceren. Meer over de kostprijs en terugverdientijd van een thuisbatterij lees je hier >

Hoe meer je van je zelf geproduceerde elektriciteit verbruikt, hoe meer je bespaart. Het overwegen waard dus, zeker als je weet dat er tot eind 2021 een premie wordt toegekend in Vlaanderen voor de aankoop of leasing van thuisbatterijen.  Meer over de thuisbatterij-premie.

Hoe kun je zoveel mogelijk van je eigen opgewekte energie verbruiken? Hoe kan je ermee aan de slag? Is batterijopslag de reddende engel? Even wat verduidelijking.

Met een thuisbatterij erbij ben je helemaal klaar voor de toekomst, want je kan méér eigen stroom rechtstreeks verbruiken.

Alles wat je wilt weten over een thuisbatterij, inclusief de kostprijs én de mogelijkheid om jouw
offerte aan te vragen, vind je bij de energieoplossingen op onze website!

We vatten nog even samen hoe je je energiefactuur in eigen handen neemt!

Beperk de impact van het injectietarief door

 • zoveel mogelijk energie die je zelf produceert, meteen te verbruiken als de zon schijnt. 

Een hoog zelfverbruik is mogelijk als je geregeld overdag thuis bent en dus je elektrische toestellen kan laten draaien (en je elektrische auto opladen) wanneer de zonnepanelen volop energie produceren. Ideaal voor telewerk, dus!

 • je zelfverbruik te optimaliseren tot 55% met een thuisbatterij
 • zo weinig mogelijk energie te verbruiken als de zon niet schijnt.

Dat kan je bereiken door je verbruik uit te stellen naar momenten waarop de zon wel schijnt, dan is je energie immers gratis. Op die manier verhoog je je zelfverbruik én kan je aanzienlijk extra besparen op je energiefactuur.

Je hoeft er zelfs niet eens thuis voor te blijven: vandaag kan je je elektrische toestellen ook vanop afstand activeren of uitschakelen dankzij slimme (‘smart’) oplossingen.

Injectietarief: in Wallonië en Brussel?

Er wordt gezegd dat ook Wallonië en Brussel op termijn het injectietarief zullen invoeren. In afwachting daarvan past Wallonië een prosumententarief toe sinds 1 oktober 2020 (maar dat wordt 100% gecompenseerd tot eind 2021 en daarna voor 54,27% tot eind 2023). Kijk hier hoe de Waalse regering het aanpakt

Brussel heeft een tarief voor gedeeltelijke compensatie uitgewerkt. Er worden ook nog steeds groenestroomcertificaten toegekend, hoewel er vanaf 1 januari 2021 zal in gesnoeid worden.

Nog meer pluspunten van het nieuwe systeem?

 1. Je krijgt een correcte verrekening van je gebruik als prosument waarbij in veel gevallen lagere netkosten op je energiefactuur komen.
 2. Het stimuleert een groter zelfverbruik van zonne-energie. Zo wordt het net minder belast door overtollige ‘injectie’ en kan de netkost voor elke consument naar beneden.
 3. De digitale meter maakt besparingen voor alle consumenten mogelijk. Er moeten geen controleurs meer op pad en je kan eenvoudig en goedkoop wisselen van meterconfiguratie: enkel nachttarief, dag- & nachttarief, enkel dagtarief. Dit kan vanop afstand ingeregeld worden. 
 4. In de toekomst kan je nog meer besparen dankzij nieuwe en (meestal) gratis apps die je meer inzicht geven in je persoonlijk verbruik en tips om te besparen geven.
 5. Wist je… dat er ook wordt gewerkt aan een systeem met dynamische prijzen? Dan word je uitgenodigd om te profiteren van super goedkope stroom wanneer er tijdelijk te veel zon en wind zijn. 

Nog geen antwoord op jouw vraag gevonden?
Stel je vraag aan Eneco! Of bezoek hulp en contact voor alle hulplijnen.