Wat zijn fossiele brandstoffen?

Steenkool, aardolie en aardgas zijn fossiele brandstoffen. Om stroom op te wekken, ons te verwarmen of om ons te vervoeren, gebruiken we vandaag nog heel wat van die fossiele brandstoffen. De nadelen ervan zijn dubbel. Het zijn serieuze vervuilers die bij verbranding behoorlijk wat CO2 veroorzaken, daarnaast zijn ze ook niet onuitputtelijk. Een blik op het verleden én een duurzame toekomst.

Een lange geschiedenis

Fossiele brandstoffen ontstonden miljoenen jaren geleden als koolwaterstofverbindingen in plantaardige en dierlijke restorganismen. In combinatie met de hoge druk en hoge temperaturen waaraan deze versteende planten- en dierenresten werden blootgesteld, ontstonden kolen en gassen. Bij verbranding ervan komt koolstofdioxide vrij in de atmosfeer. In grote hoeveelheden draagt dit gas bij tot het broeikaseffect. Bovendien is de voorraad fossiele brandstoffen niet onuitputtelijk. Alternatieve brandstoffen zijn dus noodzakelijk.

Soorten fossiele brandstoffen

De bekendste fossiele brandstoffen zijn aardolie, aardgas, steenkool en bruinkool. Ook turf uit hoog- of laagveen zit in deze reeks. De nieuwste vorm van fossiele brandstof is het schaliegas. Het fraccen of hydraulisch fractureren is een omstreden manier om dit gas te winnen uit schaliegesteente. Deze methode is zeer vervuilend voor het grondwater en er kunnen kleine aardbevingen ontstaan rond de boorputten. Daarom is het fraccen in verschillende landen, zoals bijvoorbeeld Frankrijk, verboden.

Alternatieven voor Fossiele Brandstoffen

Alternatieven

Omdat fossiele brandstoffen verantwoordelijk zijn voor de uitstoot van broeikasgassen en de klimaatverandering is het nodig dat we op zoek gaan naar niet-fossiele brandstoffen en duurzame energievoorzieningen.
Binnen een aantal jaren (sommigen denken over 50 jaar, anderen over 100 of 200 jaar), zullen fossiele bronnen sowieso uitgeput zijn, dus moeten we nu op zoek gaan naar alternatieve energiebronnen. Gelukkig zijn niet enkel de groene jongens te vinden voor een beleid dat het klimaat spaart en duurzaam omgaat met het milieu. Wereldwijd is er veel enthousiasme om klimaatafspraken te maken. Dat zien we bijvoorbeeld aan de afspraken die er gemaakt zijn tijdens de Klimaattop Parijs 2015.

  • Zonne-energie is een hernieuwbare energiebron van warmte en licht. Planten gebruiken zonne-energie voor fotosynthese, waarbij ze water en kooldioxide uit de lucht omzetten in suikers. Dit proces, waarop bijna het gehele leven op aarde draait, gebruikt min of meer 1% van die energie. Er blijft dus nog een hoop energie over die de mens kan gebruiken. Dat kan op twee manieren: door middel van zonnepanelen met fotovoltaïsche cellen die het licht direct in elektriciteit omzetten, zogenaamde zonnestroom, of door gebruik te maken van het zonlicht waarbij het licht wordt omgezet in warmte. Dit gebeurt door zonneboilers of zonnecollectoren die gebruik maken van zonnepanelen.
  • Windenergie is een klassieker onder de energiebronnen. Lang geleden werd windenergie bijvoorbeeld al gebruikt om graan te malen. De wind werd direct omgezet in mechanische energie. Vandaag wordt wind via windturbines omgezet in elektriciteit en is het een ideale hernieuwbare energiebron.
  • Waterkracht wordt in België minder gebruikt omdat voor de bouw van een waterkrachtcentrale toch enig niveauverschil nodig is. En rivieren die van hoog in de bergen aan komen stromen, hebben we hier nog niet. Ook uit de kracht van de getijden of de golven kan propere energie gewonnen worden.

Er zijn dus genoeg hernieuwbare en duurzame alternatieven voor fossiele brandstoffen. Het vergt enkel nog moed, doorzettingskracht en politieke wil.

Jij kunt alvast zelf jouw steentje bijdragen. ‘Verander de wereld, begin bij jezelf.’ Eneco is er alvast mee begonnen. Bij Eneco geloven we sterk in een duurzame toekomst en kiezen we resoluut voor 100% Belgische en groene energie. Meer weten?

Magazine Groene Stroom