wat is windenergie
Door Steven Vandevelde Groene energie 08-05-2017

Wat is windenergie?

Je ziet ze steeds vaker opduiken, die grote witte reuzen langs onze snelwegen en op het platteland. Maar wat is windenergie nu eigenlijk? Wat hebben wij eraan en wat zijn de grote voor- en nadelen? Eneco zet voor jou alles even op een rij.

Wat is windenergie nu precies?

windenergie voor en nadelen

Zoals de naam al doet vermoeden is windenergie de energie die opgewekt wordt door de wind. Concreet duwt de wind de wieken ofwel rotorbladen van de turbine omhoog waardoor een roterende beweging ontstaat. Door middel van een generator wordt deze beweging omgezet naar een bruikbare energievorm. In de meeste gevallen is dit elektriciteit. Maar dat is niet altijd zo geweest.

Vroeger werd windenergie omgezet in mechanische arbeid. Denk maar aan het verpompen van water, het vermalen van graan of het zagen van hout. Met de komst van de stoommachine aan het eind van de 18de eeuw verdween windenergie steeds meer van het toneel omdat men dan niet meer afhankelijk was van de grillen van Moeder Natuur. Het is pas met de ontwikkeling van elektriciteit aan het einde van de 19de eeuw dat windenergie weer even ter sprake kwam. Helaas waren de investeringkosten te hoog en was het enkel toepasbaar op kleine schaal.

Daar kwam eindelijk verandering in aan het einde van de 20ste eeuw toen we steeds meer beseften dat het tijdperk van de fossiele energie op zijn einde loopt. De overheid streeft ambitieuze, hernieuwbare energiedoelstellingen na. Ze reikt ook subsidies uit om deze nieuwe technologie de kans te geven verder te ontwikkelen en efficiënter te laten worden om zo de concurrentie met andere, minder duurzame energiebronnen aan te kunnen gaan. Vlaanderen neemt zich bijvoorbeeld voor om tegen 2020 10% hernieuwbare energie te produceren, Europa mikt op 20% tegen 2020.

Waarvoor kan je windenergie gebruiken?

Genoeg over het ontstaan en de fascinerende geschiedenis van windmolens. Wat heb jij er nu aan? Eerst en vooral is windenergie  beter voor onze planeet. De ontginning en het verbruik van fossiele brandstoffen zoals olie en steenkool hebben een grote impact op onze aarde en kunnen ons milieu voorgoed veranderen. Daarnaast beginnen de fossiele brandstoffen uitgeput te raken, waardoor ook de ontginning van voorraden in ecologisch zeer kwetsbare gebieden, zoals bv. het noordpoolgebied, steeds meer ter sprake komt. Dat is bij windenergie niet het geval. Er komen tijdens de productie geen schadelijke gassen vrij en mocht je nog een erg geruststellende gedachte willen: het zal altijd blijven waaien in ons Belgenland.

Aan wind geen gebrek. Vandaag niet en morgen al evenmin. En elektriciteit zullen we  altijd nodig hebben. Of kan jij nog zonder gsm en gaan we terug naar communicatie via rookpluimen? Toch halen we maar een fractie van onze elektriciteit uit deze onuitputtelijke energiebron. Je zou denken: wat houdt ons tegen om daar effectief volop gebruik van te maken?

hoe werkt windenergie

Wat zijn de grootste voor- en nadelen van windenergie?

Het grootste voordeel van windenergie is ontegensprekelijk het duurzame karakter. Niet alleen kan de mensheid voor onbeperkte tijd op windenergie rekenen, maar het is ook een vorm van energie die tegemoet kan komen aan de noden van huidige en toekomstige generaties, zonder daarbij de kwaliteit van het leefmilieu onherroepelijk te hypothekeren. Zoals eerder gezegd komen er geen schadelijke gassen vrij bij de productie van windenergie.

Inzetten op windenergie biedt ons als land bovendien de mogelijkheid om minder afhankelijk te worden van buitenlandse energieleveranciers. Dit zorgt voor energieprijzen die minder schommelen, als de vraag op de internationale markt bijvoorbeeld zou toenemen. Wat je zelf doet, doe je dus inderdaad meestal beter!

Iets wat je als consument niet meteen voelt, maar voor iedereen een goede zaak is: nieuwe jobs. Wanneer er steeds meer zal ingezet worden op hernieuwbare energie, dan zullen we voor de bouw, exploitatie en het onderhoud, duizenden enthousiaste werkkrachten nodig hebben.

Maar niet alles is rozengeur en maneschijn. Er zijn ook enkele nadelen verbonden aan windenergie.

  • De benodigde oppervlakte voor het opwekken van windenergie is tamelijk groot omdat de turbines niet te dicht bij elkaar geplaatst kunnen worden. En helaas is beschikbare ruimte nu eenmaal schaars in België. Daarentegen is het effectieve oppervlaktegebruik van een windturbine zeer beperkt, en kunnen windturbineparken gecombineerd worden met landbouw- en industriële activiteiten.
  • Onfortuinlijke vogels en vleermuizen kunnen aan hun einde komen als ze in aanvaring komen met een draaiende wiek. De vogelsterfte door windturbines is slechts één à twee procent van het totaal aantal vogels dat jaarlijks omkomt in het verkeer. Een slimme locatiekeuze, kan hier een oplossing bieden en is dan ook één van de belangrijkste overwegingen bij het zoeken naar geschikte locaties voor een windturbinepark.
  • De schrik voor slagschaduw en het geluid dat de turbines produceren zit er bij heel wat mensen in. Weet dat deze hinderaspecten bij wet geregeld zijn, de maximale geluidsniveaus worden bepaald per zone (industriegebied, woongebied, agrarisch gebied, etc.) en er worden voor ‘s nachts strengere normen opgelegd dan voor overdag. Zo zijn er ook beperkingen wat betreft de slagschaduw.

windenergie werking

Weetjes over windenergie

Zo, dat was het in een notendop. Als laatste geven we je nog graag enkele leuke weetjes mee over windenergie. Wist je dat…

  • … we voor de herkomst van het woord windmolen, even een tijdmachine moeten nemen naar de Griekse goden? De Griekse god Aeolus, zoon van Poseidon, kreeg van Zeus de taak om de wind te bewaren. Hij sloot de vier winden (noord, oost, zuid en west) op in een grot en hij had de kracht ze te ontketenen.
  • … onze noorderburen (hoe kun je het raden?) Nationale Molendag in het leven geroepen hebben? Jaarlijk wordt dit gevierd op de tweede zaterdag en zondag van mei. Alle windmolens zijn dan geopend voor het grote publiek. Roadtripje, iemand?
  • … *tromgeroffel (we houden het beste voor laatst)*… UFO’s sterker zijn dan windmolens? In Engeland kwam in 2009 een UFO in aanvaring met een windmolen, waardoor de schroef van 20 meter brutaal van het gevaarte werd gerukt. Die genadeloze aliens toch…

Ben je zelf volledig overtuigd van windenergie nu? Super! Bij Eneco rekenen wij op de zon én de wind voor onze energie. Wij leveren 100% duurzame en lokaal opgewekte elektriciteit. Ontdek hier jouw persoonlijke tarief.