De klimaattop van Parijs: wat betekent dit voor Eneco?

De klimaatconferentie van Parijs in 2015 (ook wel COP21 genoemd) leidde tot het Akkoord van Parijs dat op 22 april 2016, de Dag van de Aarde, in New York door 174 landen is ondertekend. Als coalitiepartner doet Eneco haar duit in het ecologische zakje en onderneemt het actie om de ecologische voetafdruk te verminderen en de klimaatopwarming onder de 2° C te houden.

De 21ste vergadering in Parijs

De klimaattop in Parijs in 2015 was de 21ste vergadering van de Conference of the Parties (vandaar COP 21). Het Klimaatverdrag is een raamverdrag dat in 1992 werd afgesloten onder de verantwoordelijkheid van de Verenigde Naties om emissies van broeikasgassen te reduceren en de klimaatverandering een halt toe te roepen. Vandaag hebben 197 landen het klimaatverdrag met de klimaatafspraken bekrachtigd. Binnen het kader van het oorspronkelijke klimaatverdrag is in 1997 het Kyoto-protocol overeengekomen en in 2015 de Klimaatconferentie van Parijs 2015 gehouden.

Parijs 2015 wil opwarming beperken tot 2°C

Tijdens de klimaatconferentie in Parijs sloten de deelnemende landen een wettelijk bindende, universele overeenkomst rond het klimaat. In Parijs werd voor de eerste keer in een juridisch instrument vastgelegd om de opwarming van de aarde te beperken tot 2° C ten opzichte van de gemiddelde temperatuur van voor de Industriële Revolutie, tussen 1750 en 1850.

Bovendien streeft men ernaar om de opwarming niet hoger dan 1,5 graden Celsius te laten komen. Er werd ook besproken om een eind te maken aan het gebruik van fossiele brandstoffen, omdat deze de grootste oorzaak zijn van de bovenmatige CO2-uitstoot. De zogenaamde transitie naar een koolstofarme maatschappij en een overgang naar een 100% duurzame samenleving tegen 2050 wordt stilaan een feit.

Europa, België en de klimaattop

Om de beloftes te halen die in Parijs gemaakt werden, zal België – ondanks het Belgische klimaatakkoord – een tandje moeten bijsteken. De nationale plannen die nu op tafel liggen zijn nog niet voldoende om de opwarming van de aarde met maximaal 2 graden Celsius tegen te gaan.

Ook in Europa, ongeveer goed voor 10 procent van alle CO2-uitstoot, is er nog werk aan de winkel. De wil en de positieve dynamiek zijn er, nu nog zeer concrete maatregelen. En wie anders dan Eneco kan heel concreet werken. Zo is dat.

ijskappen smelten

Eneco, One Planet Thinking Plan

Naar aanleiding van de klimaatakkoorden van Parijs ondernemen wij actie om onze ecologische voetafdruk te verminderen en de klimaatopwarming onder de 2° C te houden. Enerzijds bieden we onze klanten duurzame bronnen en energie-efficiënte oplossingen aan. Anderzijds verduurzamen we onze bedrijfsvoering en werken wij samen met tal van duurzame partners zoals o.a. The Shift..

Onze strijd tegen de klimaatverandering kadert binnen ons breder One Planet Thinking Plan. Wil je graag meer weten over het duurzame, 100% Belgische verhaal van Eneco? Lees dan zeker ons e-Book!

Magazine Eneco Groene Energie