Groene stroom
Door Tom De Winne Groene energie 22-12-2016

Hoe groen is de groene stroom van Eneco?

Er wordt soms duchtig in het rond gestrooid met termen als groene energie en duurzame stroom. Maar wanneer is je elektriciteit écht groen? Deze zes vragen én bijhorende antwoorden scheppen heel wat klaarheid.

Wat is volgens Eneco de definitie van groene stroom?

De groene stroom van Eneco bestaat uit zonne- en windenergie van Belgische bodem. Eneco beschikt zelf over 107 windmolens en meer dan 330.000 zonnepanelen in België, goed voor de elektriciteitsvoorziening van al haar klanten. Daardoor is de elektrische stroom van Eneco die je thuis verbruikt dus puur natuur, met een minimale impact op het milieu en de gemeenschap.

Hoe komt het dat een klant van een groene energieproducent er niet zeker van is dat er enkel groene stroom in zijn woning binnenkomt?

Het energielandschap kun je vergelijken met één grote vijver vol stroom. Afhankelijk van de productie-installatie van de leverancier zal de opgewekte elektriciteit een kleur krijgen.

  • Is de stroom afkomstig van steenkool-, gas- of nucleaire centrales, dan zal men die een ‘grijze’ kleur toekennen.
  • Wordt de stroom opgewekt in een zonne- of windmolenpark, een biomassacentrale of op basis van waterkracht, dan kleurt hij ‘groen’.

Het water in onze vijver van energie is dus een mix van alle energiestromen, groen en grijs. Jouw woning is aangesloten op deze vijver. De energie die jij gebruikt om je wasmachine te laten draaien en het licht te doen branden, is dus ook een mengeling van groen en grijs.

Europa moet er in de toekomst naar streven om die vijver volledig groen te kleuren, waarbij 100% van de elektriciteit uit duurzame productie komt. Jaar na jaar verhogen de Europese en nationale quota om meer groene energie te produceren. De investeringen van Eneco zorgen ervoor dat zij 100% Belgisch groene elektriciteit aanleveren aan de Belgische ‘energievijver’ voor particuliere en kleinzakelijke consumenten . Het is uniek in België om dat op zo’n grote schaal te verwezenlijken. Elke klant die intekent bij Eneco helpt mee om de grote vijver groener te kleuren door middel van 100% Belgische stroom van eigen opwek.

groene energie greenpeace

 

Niet elke energieleverancier produceert duurzame energie. Hoe slagen zij erin om de quota te halen?

Tegenover een bepaalde hoeveelheid geproduceerde groene stroom staat een GVO (garantie van oorsprong), een certificaat dat de duurzame oorsprong van die stroom garandeert. Als een energieleverancier meer groene stroom wil verkopen, zonder dat hij over eigen productiecapaciteit beschikt, dan kan hij op de Europese markt GVO’s aankopen bij een leverancier die zijn GVO’s ter beschikking stelt.

Zo kan grijze elektriciteit afkomstig van een steenkoolcentrale groen gekleurd worden als de energieleverancier een GVO aankoopt. De verkoper van de GVO, die dus de groene energie heeft geproduceerd maar de bijhorende GVO afstaat, verliest de groene kleur op zijn eigen deel stroom.

Hoe kun je als consument achterhalen hoe groen je stroom nu echt is?

Als klant kun je in Vlaanderen en Brussel achterhalen welk percentage van de door jou verbruikte energie volgens jouw leverancier een groene afkomst heeft dankzij de Groencheck/Greencheck. Wallonië beschikt ook over zo’n tool.

Maar aangezien we allemaal onze energie halen uit de grijs-groene vijver, heeft dit percentage enkel een symbolische functie. Je kunt als consument nooit zeker weten welke kleur er bij jou binnenkomt. Als consument kun je wel – door klant te worden bij een echte groene leverancier – de energievijver groener laten kleuren.

Is het mogelijk om als klant van Eneco te zien van waar alle energie afkomstig is?

Eneco beschikt over een kaart met de verdeling van al hun wind- en zonneparken. Aangezien we spreken over een vijver van energie, waarbij alle leveranciers hun stroom energie op het net afgeven, kan Eneco eigenlijk niet garanderen dat de groene stroom in huis X van windmolen Y afkomstig is. In theorie zou het wel lukken, maar momenteel behoort dit nog niet tot de mogelijkheden.

Eneco gelooft en investeert in een decentrale opwek van energie, waarbij een woonwijk zelfvoorzienend is dankzij een windmolen en zonnepanelen op de woonhuizen. Op deze manier kun je echt één op één aanwijzen waar je energie vandaan komt. Momenteel is dit nog geen realiteit.

Waar kunnen consumenten terecht met hun vragen?

De klantendienst van Eneco is geen standaard callcenter, het is dé plek waar consumenten terecht kunnen met al hun vragen. De operatoren, bij Eneco heten die ‘Champions’, zijn op de hoogte van het volledige Eneco-verhaal van A tot Z. Eén van de vier waarden van Eneco is ‘fan van de klant’. Wat betekent dat er op elk departement gewerkt wordt om het energieverhaal zo transparant mogelijk over te brengen, zodat de klant dit te allen tijde kan volgen.

Eneco