menu

Grey Day, de dag waarop onze groene energie op is

Op maandag 4 februari is het Grey Day. Geen feestdag voor mensen met grijze haren of Fifty Shades-liefhebbers, maar een dag waarop eigenlijk niets te vieren valt. Op deze grijze dag zullen we alle hernieuwbare energie die we jaarlijks in dit land produceren, opgebruikt hebben. Wat is het verschil tussen groene en grijze energie? En hoe zit het precies met de term ‘Grey Day’? We leggen het voor je uit in deze blogpost.

Groene en grijze energie

Voor we je het verhaal van Grey Day uit de doeken doen, willen we even duidelijk het verschil tussen deze twee soorten energie verklaren.

De definitie van groene energie beperkt zich niet enkel tot de stroom die wordt opgewekt in een zonne- of windmolenpark, een biomassacentrale of op basis van waterkracht. Je kunt ook groene warmte halen uit biomassa, hout- en pelletkachels, warmtepompen en zonneboilers. Daarbovenop kan je ook de manier waarop je met de wagen rijdt vergroenen. Elektrische wagens en auto’s op waterstof of biobrandstoffen zijn alvast een stap in de goede richting.

Grijze energie is bijgevolg de energie die afkomstig is van nucleaire centrales of opgewekt wordt via fossiele brandstoffen. Het verwarmen van de woningen gebeurt in dit geval met gas of stookolie. Wie grijs rijdt, tankt gewone benzine of diesel.

Wat is Grey Day?

Televisiezender Canvas bedacht vorig jaar de term Grey Day om de bewustwording rond duurzame energie te vergroten en het belang ervan te benadrukken. De televisiemakers wilden heel tastbaar voorstellen hoe slecht het momenteel gesteld is met het aandeel van hernieuwbare energie in onze energiemix.

Stel dat we alle groene energie die we in ons land produceren in één keer zouden verbruiken, dan raken we slechts 33 dagen ver. Vanaf 4 februari zouden we dan – theoretisch gezien – enkel nog kunnen rekenen op grijze energie uit kernenergie en fossiele brandstoffen.

Vorig jaar viel Grey Day op 2 februari, dit jaar gaan we dus slechts een kleine stap vooruit. Als we dit tempo aanhouden, dan zullen we pas in 2245 aan 100% hernieuwbare energie zitten. Ruimschoots te laat, als je weet dat tijdens de klimaatconferentie van Parijs 2050 als doel werd gesteld.

De Europese richtlijnen zeggen bovendien dat we in 2020 – volgend jaar dus al – 13 procent van onze energie uit duurzame energiebronnen moeten halen. Dit jaar stranden we op nog meer dan 3% van dit doel. In 2030 zouden alle lidstaten op 32% hernieuwbare energie moet afkloppen. Een enorme inhaalbeweging is dus het minste wat nodig is.

Een groene energieleverancier en toch geen groene stroom?

Een klant van een groene energieproducent is er niet zeker van dat zijn toestellen of de verwarming enkel op groene stroom draait. Het is geen leuke gedachte, omdat je als consument vaak bewust de keuze maakt voor hernieuwbare energie. Hoe kan dit?

Het energielandschap kan je in zekere zin vergelijken met een grote vijver vol stroom. Ongeacht de manier waarop de stroom opgewekt wordt, belandt de stroom in die vijver. De opgewekte elektriciteit zal dus samen groen-grijs kleuren. Jouw woning is aangesloten op die vijver, daarom is de energie die je licht laat branden en je eten opwarmt ook groen-grijs.

Eneco, de enige groene pionier

Als energieproducent willen we ons voluit inzetten voor een duurzame toekomst, met 100% groene stroom uit zon en wind. Wij beschikken momenteel over 96 windturbines en 275.000 zonnepanelen.

Bij Eneco blijven we bovendien ook investeren in nieuwe infrastructuur zoals de Norther en SeaMade windmolenparken.

Hoe meer mensen kiezen voor een groene energieproducent als Eneco, des te vlugger de grote vijver helemaal groen zal kleuren. 

Geef jij er een stevige duw aan? Schakel over op Eneco.