De distributienetbeheerder transporteert de elektriciteit van Eneco

De distributienetbeheerder of kortweg DNB is verantwoordelijk voor het transport van elektriciteit en gas. Dat is dus niet de job van de elektriciteitsleveranciers en –producenten, zoals Eneco. Maar hoe zit het nu precies in elkaar?

In Vlaanderen, Brussel en Wallonië

België zou België niet zijn als de distributie van gas en elektriciteit niet per gewest autonoom werd georganiseerd.

Het onafhankelijk dienstverlenend distributienetbedrijf EANDIS en de coöperatieve vennootschap INFRAX hebben als doel een optimale dienstverlening te geven aan de klanten van de distributienetbeheerders voor het Vlaams Gewest, respectievelijk GASELWEST, IMEA, IMEWO, INTERGEM, IVEKA, IVERLEK en SIBELGAS enerzijds en INTERELECTRA, PBE, IVEG en WVEM anderzijds. Afhankelijk van de postcode van waar je woont, heb je een andere netwerkbeheerder.

Voor het Waals Gewest zijn er acht distributienetbeheerders van de gemengde sector – IEH, IGH, INTEREST/OST, INTERLUX, INTERMOSANE, SEDILEC en SIMOGEL – met ORES als enige operator. Die is verantwoordelijk voor het geheel van de beheer- en exploitatietaken voor de distributienetten van die DNB’s.

Sibelga is de enige netwerkbeheerder van elektriciteit én gas voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De distributienetbeheerder, tot uw dienst

De distributienetbeheerders houden zich niet bezig met het leveren en produceren van elektriciteit, wel met alles wat er van ver of dichtbij mee te maken heeft:

 • het verdelen van elektriciteit naar de eindafnemers
 • het opnemen van de meters
 • het openen en sluiten van de meters
 • het werken aan de aansluitingen of meters
 • het opheffen van storingen aan de elektriciteits- of gastoevoer
 • het bouwen, onderhouden en beheren van de distributienetten
 • het uitvoeren van Openbare Dienstverplichtingen (Sociale verplichtingen, REG, netuitbreidingen, … )
 • de openbare verlichting op de gemeentewegen

Distributienetwerktarieven verschillen

Een klant kan zijn distributienetbeheerder niet kiezen omdat zij als enige aangeduid zijn voor een bepaalde zone. Zij werken in een door de overheid gereguleerde context en moeten de leveranciers gelijk behandelen. Toch kunnen er verschillen zitten op de distributienettarieven.

Het distributienettarief is gebaseerd op de werkelijke kost om de distributienetten te bouwen en te onderhouden. Afhankelijk van waar je woont, zit er verschil op deze tarieven – zeker in de kosten tussen stedelijke en landelijke regio’s. Verschillende factoren spelen hierbij een rol:

 • Densiteit: in stedelijke gebieden zijn er meer aansluitingen dan op het platteland.
 • Soort net: landelijke gebieden hebben langere netten, meer bovengrondse netten en meer transformatoren.
 • Sociale openbare dienstverplichtingen: het profiel van de klanten verschilt per regio. De distributienetbeheerder is verplicht om sommige klanten (tijdelijk) energie te leveren, als ‘sociale leverancier’. Dit brengt extra kosten met zich mee.
 • Lokale productie: in sommige regio’s zijn er verhoudingsgewijs meer of minder installaties voor groene stroom. Daardoor verschilt ook de kost voor de doorrekening van groenestroomcertificaten sterk van regio tot regio. Hoe meer installaties er zijn t.o.v. het aantal inwoners van een regio, hoe hoger de kosten.

Een distributienetbeheerder is dus gelinkt aan jouw adres en kun je niet kiezen. Het staat je echter vrij een eigen energieleverancier te kiezen. Benieuwd wat Eneco voor jou kan doen? Bereken hier het beste tarief.