Groene lening
Door Silke De Bouw Energie besparen 02-12-2016

Investeren in energiebesparing: is een groene lening nog voordelig?

Je droomt er al jaren van je woning goed te isoleren. Je zou graag hoogrendementsverwarming installeren. En ook nog zonnepanelen plaatsen. Mooie voornemens! Maar hoe ga je dit financieren? Vroeger zou je waarschijnlijk persoonlijke of hypothecaire leningen aanvragen om dit te betalen. Maar tijden veranderen. Nu is er de Energielening.

Ga je daarvoor aankloppen bij de overheid of bij een bank? We zetten hier een en ander op een rij dat je kan helpen om stappen te zetten naar een lagere energiefactuur én een groenere toekomst.

Energielening in Vlaanderen

De Energielening werd in 2009 als Groene Lening boven de doopvont gehouden. Deze lening op afbetaling is een van de talrijke premies en steunmaatregelen die de Vlaamse overheid aanbiedt om energiebesparende werken te financieren en groene energie te promoten. Zoals bij alle leningen op afbetaling betaal je, onder voorbehoud van aanvaarding, gedurende de hele periode een vast bedrag terug. Deze en andere voordelen, zoals bv. de lage rente, maken van deze lening een zeer gunstig alternatief voor hypothecaire kredieten. Een woonlening is immers geen gunstige formule om energiezuinige investeringen te financieren. De totale intresten kunnen hoog oplopen. Tegenover de vele voordelen staat wel dat je sinds 2012 niet meer kan genieten van de fiscale voordelen van vroeger.

De Vlaamse energielening in een notendop:

• bestemd voor wie een woning verhuurt of bewoont als hoofdverblijfplaats. Daarnaast kunnen ook niet-commerciële instellingen en coöperatieve vennootschappen een energielening krijgen;
• je kunt minimum €1250 euro* en maximum €15.000 euro lenen;
• leningen kunnen worden toegekend tot uiterlijk 31/12/2018;
• maximale looptijden en rentepercentages:
• 2% met max. looptijd 96 maanden (8 jaar)
• 1% met max. looptijd 120 maanden (10 jaar), enkel voor niet-commerciële instellingen en coöperatieve vennootschappen
• 0% met max. looptijd 120 maanden (10 jaar), enkel voor particulieren die verhuren via sociaal verhuurkantoor en particulieren van prioritaire doelgroep energieleningen (zie verder)
• de voorwaarden kunnen licht verschillen volgens de gemeente;
• aan te vragen bij het Energiehuis (vroeger: Lokale Entiteit) van je gemeente, indien je gemeente zo’n energiehuis heeft. Maar wees gerust: slechts twee gemeenten hebben er geen: Linkebeek en Wezembeek-Oppem. Inwoners hiervan kunnen terecht bij het Vlaams Energieagentschap via de webpagina.

*Met uitzondering voor aankoop en plaatsing energiezuinige huishoudtoestellen door prioritaire doelgroep (na energiescan): zij kunnen een lager bedrag dan €1250 lenen (noot: Op 21 oktober 2016 paste de Vlaamse regering de energielening aan. Dit zijn dus de meest recente voorwaarden.)

De energielening is renteloos (0% rente) als je

 • recht hebt op een verhoogde tegemoetkoming van ziekenfonds EN een bruto belastbaar inkomen hebt van lager of gelijk aan € 18.002,48 /jaar verhoogd met € 3.267,47 per persoon ten laste;
 • een bruto belastbaar inkomen hebt dat lager is dan of € 17.649,88/jaar bedraagt, verhoogd met € 3332,74 per persoon ten laste;
 • in schuldbemiddeling zit en je verwarmingsfactuur niet kunt betalen;
 • een particulier bent die verhuurt via een sociaal verhuurkantoor.

Welke werken kun je met zo’n groene lening financieren?

 • dak- of zoldervloerisolatie;
 • hoogrendementsbeglazing (ook in deuren en poorten);
 • muurisolatie;
 • vloerisolatie;
 • luchtdichting en blowerdoortest (enkel in combinatie met andere maatregelen);
 • energiezuinig ventilatiesysteem;
 • zuinige verwarmingsinstallatie;
 • zonnepanelen (pv) op voorwaarde dat het dak goed geïsoleerd is, overal al dubbel glas is geïnstalleerd en je over hoogrendementsverwarming beschikt;
 • zonneboiler of een ander zuinig systeem voor sanitair warm water;
 • relighting of relamping (vooral in gemene delen appartementsgebouw);
 • energieaudit (samen met andere maatregelen);
 • aankoop en plaatsing energiezuinige huishoudtoestellen (enkel voor sociale doelgroep na energiescan).

Let wel: Het bouwen en renoveren laat je best over aan een aannemer, met aannemersgarantie op de kwaliteit. Dit type aannemers hebben ervaring met ecologisch verbouwen. Enkel dak- of zoldervloerisolatie kun je zelf aanpakken. Heb je een nieuwbouwwoning maar nog geen definitieve EPB-aangifte gedaan? Dan kun je toch voor de meeste werken een energielening afsluiten, op voorwaarde dat je een E30 woning wilt realiseren: Bijna-energieneutraal niveau of BEN-niveau.

Meer weten?
° Deze website van de Vlaamse overheid brengt raad.
° Bij het Energiehuis in je gemeente ligt ook een gratis folder klaar over de energielening.
° Voor alle info over de energielening en beschikbare premies, bel 1700.

groene lening

 

Groene lening in Wallonië

De Waalse overheid ondersteunt je inspanningen om je woning energievriendelijker te maken via de Écopack lening. Je kan in Wallonië geld lenen met een zeer gunstige maandelijkse aflossing. In tegenstelling tot de Vlaamse overheid biedt de Waalse overheid elke lening aan een rentevoet van 0% aan, waarvan de terugbetalingstermijn max. 10 jaar bedraagt.

De Waalse groene lening in een notendop:
° lening voor het uitvoeren van werken om je woning energievriendelijker te maken;
° uitgegeven door de Société Wallonne du Crédit Social;
° rentevoet 0%;
° van €1.000 tot €30.000, terug te betalen over:

 

Geleend bedrag                  Terugbetalingsperiode

€1.000 – 2.500 ≤ 24 mnd.
€2.501 – 3.700 ≤ 30 mnd.
€3.701 – 5.600 ≤ 36 mnd.
€5.601 – 7.500 ≤ 42 mnd.
€7.501 – 10.000 ≤ 48 mnd.
€10.001 – 15.000 ≤ 60 mnd.
€15.001 – 20.000 ≤ 84 mnd.
€20.001 – 30.000 ≤ 120 mnd.

Het kredietcomité kan hiervan afwijken op basis van je terugbetalingscapaciteit en leeftijd. Maximale duur terugbetaling: 15 jaar.

Het krediet wordt pas verleend als je aan volgende voorwaarden voldoet

° je bent eigenaar die het pand bewoont met maximum twee kinderen ten laste. Heb je meer kinderen of ben je huurder, zie www.flw.be;

° Je bent minstens 18-jarige of ontvoogde minderjarige;

° je bent eigenaar van een pand in Wallonië dat al minstens 10 jaar bewoond is (zonder premie-aftrek) of minstens 20 jaar (met premieaftrek);

° je bent persoon een met belastbaar inkomen 2014 minder dan € 93.000;

° je hebt een vast inkomen en voldoende financiële draagkracht om de lening terug te betalen.

Ook hier moet je de werken laten uitvoeren door een erkend ondernemer. Dakisolatie mag je zelf aanbrengen. Let wel, de werken mogen pas starten na ondertekening van de leningsakte.

Welke werken kun je met zo’n groene lening financieren?

◦ dak-, muur- en vloerisolatie;
◦ installatie condensatieketel op aardgas of op biomassa;
◦ installatie warmtepomp voor warm water of verwarming;
◦ installatie zonneboiler;
◦ uitvoering energieaudit;
◦ installatie condensatieketel op stookolie (zonder premie);
◦ afsluiten beschermd bouwvolume (zonder premie);
◦ plaatsing pelletkachel (zonder premie en ook voor huurders).
Voor het plaatsen van zonnepanelen voorziet de Waalse overheid ook een premie Qualiwatt genoemd.

Meer weten?
• Over de groene lening Écopack: klik hier voor de brochure >
• Over de voorwaarden groene lening: klik hier >
• Over de premies: energie.wallonie.be en logement.wallonie.be;
• Je kunt met al je vragen over energie thuis ook terecht bij 16 Guichets Énergie Wallonie;
• Voor alle info, bel 1718.

groene lening

Groene lening in Brussel

In het Brusselse Gewest laat de Groene Lening je toe een financiering te verkrijgen om werken in je woning uit te voeren die je energieverbruik optimaliseren.

De Brusselse Groene lening in een notendop

° voor elke woning op het grondgebied van het Brusselse Gewest kan een groene lening worden aangevraagd door:
• de eigenaar die het pand bewoont of verhuurt;
• de huurder (met toestemming van de eigenaar).° lening met rentevoet van 0% tot 2%;
° lening wordt uitgegeven dankzij een partnership tussen het Huis van de Energie, Bruxelles Environnement, de financiële coöperatie Crédal en het Huisvestingsfonds.
Bedragen, duurtijd en interest van de Groene Lening

Je kunt minimum €500 en maximum €25.000 lenen, via twee formules:
1) Ofwel via een consumentenkrediet bij Crédal:
◦ jaarlijks kostenpercentage 0 of 1%
◦ terugbetaling over maximum 10 jaar
0% indien je jaarinkomen niet hoger is dan €30.000 euro voor een alleenstaande en €60.000 euro voor een echtpaar of samenwonenden. Voor een hoger inkomen geldt 1% JKP.
2) Ofwel via een hypothecair krediet bij het Huisvestingsfonds:
◦ jaarlijks kostenpercentage 0% tot 2% volgens je inkomen
◦ terugbetaling gespreid over maximum 30 jaar
0% indien je jaarinkomen niet hoger is dan €15.000. Daarboven wordt een gepersonaliseerd kostenpercentage berekend op basis van je inkomen, maar nooit meer dan 2%.

Welke werken kun je met zo’n groene lening financieren?

1. Isolatie- en ventilatiewerken
◦ Isolatie van het dak
◦ Isolatie van buitenmuren
◦ Vloerisolatie
◦ Super-isolerende gordijnen
◦ Gecontroleerde mechanische ventilatie
2. Hoogrendementsverwarming
◦ Hoogrendementsketel op gas, buizen in schouw
◦ Temperatuurregeling
◦ Hoogrendementskachels op gas

De werken moeten worden uitgevoerd door een aannemer ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen die btw-plichtig is en beschikt over een reglementaire toelating tot het beroep.

Meer weten?
• Het Huis van de Energie analyseert gratis je plannen en zal je de leningsmogelijkheden en voorwaarden uitleggen. Daar verneem je ook meer over de stappen die je hiervoor moet ondernemen en welke formulieren je hiervoor nodig hebt.
Stel je vraag aan het Energiehuis Brussel:
> via tel. 02/563.40.00
> of e-mail info@maisonenergiehuis.brussels
> of dit contactformulier
Je kunt ook terecht in de Sint-Gorikshallen dinsdag t/m vrijdag 10-17u, zaterdag 14-17u.
Download de brochure over de Brusselse Groene Lening.
Website

Groene lening bij een bank?

Kun je geen renteloze energielening van de overheid krijgen, dan kun je ook eens kijken of een bank je een voordelige lening kan bezorgen. De meeste banken hebben een zogenaamde groene lening of eco-lening in hun aanbod. Op de onderstaande website kun je ingeven:

• hoeveel je wilt lenen voor je energiebesparende werken;
• over welke periode je wenst terug te betalen.

Op basis hiervan zie je de voorwaarden en kosten bij verschillende banken. Uiteraard geeft dit maar een eerste idee, je moet nog altijd gaan praten met de bank voor de exacte voorwaarden en de effectieve toekenning van de lening.

Of een energielening bij de bank of via de overheid voordeliger is voor jou, hangt dus af van een aantal factoren. Laat je goed informeren over jouw specifieke situatie.

Wil je graag weten of jouw woning geschikt is voor de installatie van zonnepanelen én wat daar allemaal bij komt kijken? Ontdek het in onze handige gids.

Gids zonnepanelen

Een groene lening iets voor jou? Ontdek dan nog meer informatie over duurzaam bouwen.