Wat is het E-peil van een woning?

Het E-peil geeft de energieprestatie van een woning weer. Het toont hoe energiezuinig een gebouw is in standaardomstandigheden. De algemene regel is eenvoudig: hoe lager het E-peil, hoe energiezuiniger het gebouw. Hoe hoger het is, hoe minder zuinig … en hoe dieper je dus in je buidel zal moeten tasten om de energiefactuur te betalen.

In de algemene EPB-eisen (‘Energieprestatie en Binnenklimaat’) voor een nieuwbouw of een renovatie speelt het E-peil een belangrijke rol. Wat wordt hier precies mee bedoeld? Dat leggen we graag even voor je uit.

E-peil, K-peil en het EPC

Als de energieprestaties vooraf goed berekend en bekeken zijn door je architect van dienst, ontvang je na de bouw van je woning een energieprestatiecertificaat ‘EPC Bouw’, waarop onder andere het E-peil en het K-peil vermeld staan.

e-peil verlagen

Hoe lager het E-peil, hoe beter

Het E-peil is afhankelijk van een hele reeks factoren. Denk maar aan thermische isolatie, luchtdichtheid, compactheid, oriëntatie en bezonning van het pand. Daarnaast beïnvloeden ook de vaste installaties zoals verwarming, ventilatie, koeling en verlichting het E-peil.

De regel is eenvoudig: hoe lager het E-peil, hoe energiezuiniger het gebouw.

Hoe zit het met de isolatie en het K-peil?

Het K-peil is de isolatiegraad van een woning en bepaalt op die manier mee het E-peil. Hoe beter het gebouw is geïsoleerd, hoe lager het E-peil. Simpel. In tegenstelling tot het E-peil wordt het K-peil berekend voor het gebouw als geheel.

E-peilpremies steunen het klimaat

Afhankelijk van het behaalde E-peil kom je in aanmerking voor bepaalde subsidies of fiscale verminderingen van de Vlaamse overheid.

Nieuwbouw krijgt een premie

Als je een energiezuinige  of een bijna-energieneutrale woning bouwt, kan je in aanmerking komen voor de vermindering van de onroerende voorheffing voor een energiezuinige nieuwbouw – van 50% op de onroerende voorheffing bij een E-peil van maximaal E30 en van 100% voor een E-peil van maximaal E20, je geniet in beide gevallen van de vermindering voor een periode van vijf jaar.

Renoveer energetisch = spaar duurzaam

Voor een zogenaamde ingrijpende energetische renovatie met een bouwaanvraag is er ook de vermindering onroerende voorheffing voor energetische renovatie van 50% of 100%. Naast tal van andere voorwaarden geldt deze vermindering, net zoals bij de nieuwbouw, voor een periode van vijf jaar.
Het mag gezegd: duurzaam verbouwen biedt de meeste voordelen, voor jezelf én voor het milieu. Je slaat immers twee vliegen in één klap: je bespaart energie door je woning te renoveren én je zet niet nog eens een volgend nieuw huis neer, wat anders je ecologische voetafdruk alweer zou vergroten. Er is tenslotte ook zoiets als ‘de betonstop’.

Wil je meer uit de zon halen? Ontdek hier hoe je zonnepanelen optimaal benut!

e-peil verlagen

Invloed op kadastraal inkomen

Pas je een bestaand gebouw aan met een bijkomende EPB-eenheid, dan zit er een addertje onder het gras. Als het E-peil van dit deel in aanmerking komt voor vermindering van onroerende voorheffing, kan de vermindering enkel worden toegekend als de bijkomende EPB-eenheid afzonderlijk kadastraal belast wordt.

Om van deze EPB-eenheid een afzonderlijk kadastraal inkomen te bekomen, moet je een aanvraag indienen bij het kadaster.

Verschillen Brussel, Vlaanderen, Wallonië

In de Vlaamse, de Brusselse en de Waalse wetgeving worden verschillende normen gehanteerd.

Niveau EW, zo noemen ze het E-peil in Wallonië

De Waalse tegenhanger van het E-peil is het niveau EW, de EPB-eisen heten in het Frans PEB-eisen (Performance Energétique des Bâtiments). Het niveau EW en de PEB-eisen zijn sinds 1 januari 2017 verstrengd:

 • Totale energieprestatie: niveau EW ≤ EW65
 • Primair jaarlijks energieverbruik: ESPEC ≤ 115 kWh/m²
 • Thermische isolatie: niveau K ≤ K35

E-peil iets strenger in Vlaanderen

In Vlaanderen is het E-peil iets strakker dan in Wallonië, maar er komt verandering in tegen eind 2017. De waarde voor de thermische isolatie is dan weer strenger in Wallonië:

 • Totale energieprestatie: E-peil ≤ E50 (tot eind 2017, daarna strenger)
 • Netto-energiebehoefte ≤ 70 kWh/m²
 • Thermische isolatie: K-peil ≤ K40

In Vlaanderen is het verplicht om voor nieuwbouwwoningen jaarlijks minstens 15 kWh/m2 energie te halen uit een hernieuwbare bron ter plaatse (zonnepanelen, warmtepomp, …). Dit is geen vereiste wanneer het berekende E-peil, zonder hernieuwbare energie, al 10% beter scoort dan de eis.

Brussel is Brussel, niet Vlaanderen noch Wallonië

In Brussel gelden andere EPB-eisen dan in de rest van het land: als het gaat om een nieuwbouw of een renovatie gelijkgesteld aan nieuwbouw, zijn er volgende EPB-eisen:

 • de Netto-Energiebehoefte voor Verwarming (NEV) beperken;
 • het Primaire Energie Verbruik (PEV) voor verwarming, sanitair warm water, koeling en hulptoestellen beperken;
 • de wanden van de gebouwschil isoleren;
 • de ruimtes ventileren;
 • koudebruggen aan bouwknopen beperken;
 • de oververhittingsindicator niet overschrijden;
 • verbruiksmeters installeren voor technische installaties.

E-peil verlagen = sparen

Om het E-peil van je woning te verlagen, is het in eerste instantie zeer belangrijk om je gebouw goed te isoleren. Zo gaat het K-peil naar beneden én dus het E-peil. Ook een hoogrendementsverwarmingsketel en fotovoltaïsche zonnepanelen drukken het E-peil van je woning aanzienlijk.
Wil je meer weten over energiezuinigheid? Lees deze blog over energie besparen in je huis. Hier ontdek je alles over een BEN-woning of een bijna-energieneutrale woning.