Door Silke De Bouw Energie besparen 16-05-2017

Hoeveel kost 1 kwh elektriciteit en gas gemiddeld?

Op je energiefactuur bestaat de prijs voor elektriciteit en gas uit verschillende onderdelen. Naast de energieprijs betaal je ook nettarieven, belastingen, heffingen, toeslagen en een bijdrage groene stroom. Wat prijzen en energieleveranciers vergelijken niet makkelijker maakt. Niet al je centen gaan dus naar Eneco: via je energiefactuur betaal je ook de netbeheerders en de overheid.

Waaruit bestaat je energiefactuur?

1. Energieprijs

Eneco bepaalt de energieprijs, dit is de kost die je voor elektriciteit en aardgas betaalt. Je kan opteren voor een vast of variabel contract. In het eerste geval betaal je een vaste prijs per kWh en een abonnementskost van 40 euro per jaar. Als je voor ons variabel contract kiest, bedraagt die vaste kost voor het abonnement 90 euro per jaar. Wij produceren – of kopen – zo goedkoop mogelijk groene stroom zodat jij de beste prijs betaalt voor duurzame energie.

prijs kWh berekenen

Hoeveel kost jouw elektriciteit?

Als je voor ons vast tarief Belgische Zon en Wind kiest, betaal je tussen de 5,86 en 7,93 eurocent per kWh (prijzen in april 2017 ). Heb je een enkelvoudige meter of een dag- en nachtmeter? Of heb je een meter die enkel  ‘s nacht meet? Belangrijk om te weten. De prijs voor elektriciteit wordt immers op basis van jouw type meter bepaald. Bovendien is de prijs ook afhankelijk van de verhouding dag-/nachttarief in het geval van een tweevoudige meter. Bij Belgische Zon en Wind Variabel kan je gedurende de dag en de nacht evenveel verbruiken, je betaalt op dit moment 7,20 eurocent per kWh, ongeacht je type meter. Heb je zonnepanelen en wek je zelf elektriciteit op? Dan betaal je 5,86 eurocent per kWh.

Hoeveel kost jouw aardgas?

Eneco biedt zijn klanten een voordelig variabel tarief voor aardgas. Bij het schrijven van deze blog bedraagt dit 3,0543 eurocent per mWh. Het tarief wordt per kwartaal geïndexeerd. Ik wil energieprijzen vergelijken

2. Nettarieven

De nettarieven betaal je via Eneco aan de netbeheerders. Er zijn drie soorten nettarieven: transmissienettarieven, transportnettarieven en distributienettarieven.

Transmissie- en transportnettarieven

Je betaalt transportkosten voor het gebruik van het transportnet van Elia en Fluxys. Elia staat in voor het vervoer van elektriciteit in België (transmissie) over hun hoogspanningsnet en Fluxys transporteert aardgas over hun hogedruknetwerk.

Afhankelijk van je netbeheerder betaal je voor de transmissie van je elektriciteit in België een vaste vergoeding die tussen de 1,60 en 4,38 eurocent per kWh ligt. Fluxys raamt de kost voor het transport van aardgas op 0,1936 eurocent inclusief BTW per kWh voor 2017.

Distributienettarieven

Daarnaast betaal je ook voor het gebruik van het distributienet dat beheerd wordt door je distributienetbeheerder Eandis of Infrax. Zij zorgen ervoor dat elektriciteit en aardgas tot bij je thuis geraken. Via je bijdrage betaal je mee aan de aanleg van nieuwe kabels en leidingen, het onderhoud ervan en openbaredienstverplichtingen zoals de toekenning van premies of de aankoop van certificaten.
Afhankelijk van je netbeheerder en type meter schommelen deze tarieven in België tussen de 3,38 en 20,40 eurocent per kWh voor elektriciteit. Voor de huur van de elektriciteitsmeter betaal je jaarlijks tussen de 4,76 en 25,13 euro.

Heb je een aardgasaansluiting? Dan betaal je voor een vaste term tussen de 8,78 en 108,11 euro per jaar, afhankelijk van je gebruik en netbeheerder. Bij een proportionele term betaal je tussen de 0,85 en 4,19 eurocent per kWh. De meteropname kost je jaarlijks tussen de 5,08 en 10,64 euro.

Op de website van Eandis kan je makkelijk de prijs van elektriciteit per kWh of de prijs voor aardgas per m3 berekenen voor jouw woning. Ook bij Infrax kan je makkelijk de kWh prijs berekenen voor elektriciteit en aardgas. Ook bij Eneco hebben we een pagina waar we je uitleggen hoe de prijs van aardgas is opgebouwd.

De distributienetbeheerder verschilt van gemeente tot gemeente. Op de website van VREG vind je via je postcode wie je distributienetbeheerder is, Eandis of Infrax.

3. Belastingen, heffingen en toeslagen

De Federale, Vlaamse en Waalse Overheid heffen een aantal bijdrages waaronder:

  • Energiebijdrage: dit is een indirecte belasting op het gebruik van elektriciteit en aardgas en kost je 0,2331 eurocent per kWh voor elektriciteit en 0,12073 eurocent per kWh voor aardgas.
  • Bijdrage groene stroom en kosten WWK: de overheid verplicht leveranciers om te investeren in groene stroomproductie en warmtekrachtkoppeling (WWK). Deze kost rekenen we aan je door. Voor Vlaanderen komt dit neer op 2,753 eurocent per kWh, voor Wallonië 2,535 eurocent per kWh.
  • Federale bijdrage elektriciteit: deze bijdrage omvat een financiering van de CREG, verwerking kernafval en CO2-reductie voor het behalen van Kyoto-doelstellingen, een bijdrage voor het Sociaal Fonds (OCMW) en een toeslag voor het fonds ‘beschermde klanten’. Per kWh betaal je hiervoor – afhankelijk van je netbeheerder – tussen de 0,2633 en 0,3411 eurocent.
  • Federale bijdrage gas: deze federale bijdrage van 0,05746 eurocent per kWh bestaat uit een financiering van de CREG, een bijdrage voor het Sociaal Fonds (OCMW) en een bijdrage voor premies.

4. Prosumententarief

Het prosumententarief wordt enkel aangerekend aan consumenten die zelf elektriciteit opwekken, én een terugdraaiende teller hebben. Dit tarief is geen belasting, maar een bijdrage voor het gebruik van het elektriciteitsdistributienet in twee richtingen (afname en injectie). Afhankelijk van je netbeheerder betaal je tussen de 80,82 en 128,15 euro per kW per jaar.  

prijs elektriciteit per kwh 2017

Andere factoren die de energiefactuur beïnvloeden

Naast de som van de energieprijs, nettarieven, belastingen, heffingen, toeslagen en een eventueel prosumententarief bepalen volgende factoren mee de prijs van elektriciteit per kWh en aardgas:

  • Het gebruik van een dag- en nachtmeter, een exclusieve nachtmeter en/of zonnepanelen.
  • Het tijdstip waarop je de meeste energie verbruikt.
  • De maandelijks geïndexeerde prijzen voor elektriciteit per kWh en gas per m3.

Bereken de prijs per kWh elektriciteit en aardgas

Als je alles in acht neemt, is prijzen vergelijken niet evident. Maar op de Eneco-website kan je wel snel je maandelijkse factuur voor elektriciteit en/of aardgas berekenen. Vergelijk de groene energieprijs van jouw huidige leverancier per kWh in 2016 met de prijs per kWh in 2017 van Eneco, en vind het beste energietarief.

We maken een inschatting op basis van je woonsituatie, woonplaats, geschat jaarlijks energieverbruik en energieopties (dag- en nachtmeter, exclusieve nachtmeter en/of zonnepanelen). De gedetailleerde tariefkaart toont je naast de energieprijs alle andere tarieven, bijdrages en belastingen die de maandelijkse prijs per kWh voor elektriciteit en aardgas bepalen. Zo weet je precies waar je centen naartoe gaan.

Alle prijzen vermeld in de blog zijn inclusief btw en werden genoteerd voor maart en april 2017. Elke maand worden de prijzen aangepast.

Wil je graag besparen op elektriciteit en/of gas? Dit eBook helpt je op weg. Je leest er hoe jouw verbruik zich verhoudt tot andere gezinnen én wat de bepalende factoren zijn van je energieverbruik.

Eneco energiezuinig