Voorzorgen nemen
Door Stefan Van Rompaey Bedrijven 29-10-2018

Help, het licht in mijn bedrijf gaat uit! Gelukkig kunt u de gevolgen beperken.

Of het nu om een geplande stroomonderbreking gaat of een ongeplande: de gevolgen voor uw bedrijf kunnen ernstig zijn. U doet er dus goed aan de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen. Hierdoor ondervindt u zo weinig mogelijk hinder. En u bent zo snel mogelijk weer operationeel.

Voor een stroomonderbreking

Een stroomonderbreking brengt onvermijdelijk hinder met zich mee. Zeker indien deze langere tijd duurt. U kunt de gevolgen beperken door vooraf een aantal maatregelen te nemen.

Maatregelen die u op elk moment kunt nemen:

 • Maak een risico-analyse van de mogelijke gevolgen van een stroomonderbreking op de verschillende processen binnen uw bedrijf.
 • Hou een noodplan en draaiboek voor stroomonderbrekingen bij de hand.
 • Neem regelmatig een back-up van uw IT-applicaties en data.
 • Installeer een UPS (Uninterupted Power Supply). Dit is een batterijsysteem dat uw IT-apparatuur en servers gedurende enkele minuten tot enkele uren van stroom blijft voorzien. Hiermee worden alle applicaties gecontroleerd afgesloten. Er gaan geen gegevens verloren.
 • Controleer regelmatig de noodverlichting en veiligheidsinstallaties (alarmen, camera’s, …) binnen uw bedrijf.
 • Hou batterijlampen bij de hand.
 • Ga na of (nood)uitgangen beschikbaar blijven tijdens een stroomonderbreking.
 • Voorzie indien nodig een evacuatieplan.
 • Hou indien nodig een noodgenerator en/of noodverwarming bij de hand.
 • Voorzie uw afwateringspompen zeker van noodstroom om wateroverlast te vermijden.

Maatregelen die u kunt nemen bij een aangekondigde onderbreking:

 • Verwittig zo nodig uw klanten, leveranciers en medewerkers.
 • Sluit indien mogelijk tijdelijk uw zaak of bedrijf.
 • Sluit tijdig uw IT applicaties af.
 • Beëindig gecontroleerde productieprocessen die fout kunnen lopen tijdens een stroomonderbreking. Bijvoorbeeld omdat er chemische reacties uit de hand kunnen lopen of producten ongewild kunnen verharden.
 • Pas tijdelijk uw werkuren aan, zodat uw medewerkers voor de avondpiek huiswaarts kunnen.
 • Voorzie alternatieve werkzaamheden voor uw medewerkers. Ondanks de stroomonderbreking moet u nog steeds werk bieden en loon uitbetalen. Anderzijds is een stroomonderbreking geen geldige reden voor een werknemer om naar huis te gaan. Tenzij u de toestemming geeft. Uiteraard moet het alternatieve werk in veilige omstandigheden kunnen gebeuren.
 • Schakel uw gevoelige stroomkringen en/of apparaten preventief uit en ontkoppel ze van het net.
 • Zorg dat uw voertuigen opgeladen zijn of voldoende  brandstof hebben. Tankstations in uw buurt gaan mogelijk ook uitvallen.
 • Laadt uw gsm’s, laptops en smartphones op, zodat u ze kunt blijven gebruiken tijdens de onderbreking.

Tijdens de onderbreking

Dan doet u er goed aan bepaalde schakelkringen en/of apparatuur te ontkoppelen van het net. Zo krijgen ze niet meteen stroom zodra er opnieuw stroom is. U voorkomt hiermee een mogelijke beschadiging bij de herinschakeling. Hou wel enkele verlichtingskringen ingeschakeld. U merkt meteen wanneer er opnieuw stroom is.

Hou er rekening mee dat uw verwarming of airco niet meer zullen functioneren. Sluit ramen en deuren om de warmte (of koelte) binnen te houden. Schakel de thermostaten uit tot het stroomnet opnieuw stabiel is.

Hou een radio op batterijen bij de hand of gebruik uw smartphone om op de hoogte te blijven van de situatie. In principe blijft het gsm-netwerk operationeel zolang de noodstroomvoorziening van de gsm-masten het uithoudt. Bel enkel indien nodig zodat u het net niet overbelast.

Maakt u gebruik van elektronische betaalsystemen? Hou er dan rekening mee dat uw klanten u tijdens de onderbreking wellicht niet zullen kunnen betalen. Voorzie alternatieven. Bijvoorbeeld betaling via overschrijving achteraf of via een smartphone.

Na de onderbreking

Na een stroomonderbreking zullen de distributienetbeheerders schakelkast per schakelkast opnieuw van stroom voorzien. U moet daarvoor zelf niets doen. Tenzij u een eigen cabine hebt. Die zult u mogelijk zelf opnieuw handmatig moeten inschakelen.

Let erop dat u de elektriciteit in uw bedrijf stap voor stap opnieuw aanschakelt. Hou de gevoelige apparatuur en installaties die veel opstartstroom vergen voor het laatste houdt. Bijvoorbeeld motoren. Zo kan het elektriciteitsnetwerk in uw bedrijf en de buurt zich sneller herstellen en stabiliseren. Bovendien helpt u verbruikspieken in het net te voorkomen. En u vermijdt schade aan uw toestellen door mogelijke stroomstoten tijdens de herinschakeling.

Afhankelijk van uw specifieke situatie kan het nuttig zijn een draaiboek voor een herinschakeling bij de hand te houden. Op die manier kunt u bepaalde productieprocessen en IT-applicaties op de juiste wijze en in de juiste volgorde heropstarten.

Hou er rekening mee dat sommige apparaten problemen kunnen vertonen bij de heropstart. Dan kan het nuttig zijn de gebruikshandleiding bij de hand te hebben en/of de contactgegevens van de installateur.

Meer weten?

Bekijk onze veelgestelde vragen of raadpleeg de website van de FOD Economie .