Uw CO2-neutrale winkel: hoe zet u de stap naar ‘zero emission’?

Als CO2-neutrale winkel geeft u uw klanten een duidelijk teken van uw duurzaam engagement. Alleen: om uw winkel officieel te erkennen als CO2-neutraal, moet u wel de nodige inspanningen leveren. Hoe u daar het best aan begint, ontdekt u in deze blogpost.    

Uw winkel wordt als CO2-neutraal beschouwd wanneer u verschillende inspanningen levert om uw CO2-emissies tot een minimum te beperken. Drie praktische tips om aan de slag te gaan.

Tip 1: bespaar op uw energie

Een eerste manier om uw CO2-voetafdruk te verlagen, is zuiniger omspringen met energie. En dat kan met enkele eenvoudige ingrepen: laat bijvoorbeeld uw elektrische apparaten niet aanstaan in waakstand en verlicht uw winkel met spaarlampen. Wellicht kunnen ook uw koeling en verwarming efficiënter draaien? Een (regelmatige) audit is daarom geen overbodige luxe. En heeft u al eens een elektrisch wagenpark overwogen? Meer en meer Belgische bedrijven zetten de stap en plukken daar de vruchten van.

CO2-neutraliteit en groene stroom gaan hand in hand
Antoine Geerinckx, CO2logic

Tip 2: wek zelf uw energie op

Handelszaken hebben vaak een groot dakoppervlak en lenen zich dus uitstekend tot zonnepanelen. Daarmee kunt u gedeeltelijk tot volledig zelf instaan voor uw energiebehoeften. Afhankelijk van de staat en de oppervlakte van uw handelspand bespaart u energie of verdient u er zelfs aan: uw teveel aan energie kunt u namelijk weer via het energienet kwijt. Daarmee levert u niet alleen een belangrijke bijdrage aan de groene stroomketen, maar boekt u ook een financieel voordeel.

“Voor organisaties die de omslag maken naar CO2-neutraliteit, is groene stroom een cruciale pijler. Wanneer zij op zoek gaan naar een leverancier, adviseren wij hen om een partner te kiezen die zijn duurzaamheid kan bewijzen. Samen met Vinçotte introduceerden wij daarom het CO2-Neutral Label. Zo bewijst een organisatie dat ze haar klimaatimpact kent, vermindert én compenseert. Daarnaast is ook de tweejaarlijkse Greenpeace-ranking van energieleveranciers een goede graadmeter. Met een uitmuntende score van 18 op 20 doet Eneco het daarin bijzonder goed.”

Antoine Geerinckx, CO2logic

Tip 3: kies voor groene stroom

Tot slot kunt u uw CO2-uitstoot drastisch terugschroeven door voor groene stroom te kiezen. Dat is elektriciteit die niet uit fossiele brandstoffen – zoals aardolie of steenkool (grijze energie), maar uit 100% hernieuwbare bronnen – zoals zon en wind (groene energie) – geproduceerd wordt. Kiest u voor groene energie van Eneco, dan steunt u ook mee (de aanleg van) nieuwe, lokale zonnepaneleninstallaties en windparken.

De terechte vraag rijst natuurlijk: wanneer is groen écht groen? De dag van vandaag vindt u namelijk groene stroom in alle soorten en maten terug. Ook grijze energieleveranciers durven zich die claim onterecht toe-eigenen. Antoine Geerinckx, bezieler en CEO van het onafhankelijke milieu- en klimaatadviesbureau CO2logic, wijst op het ‘CO2-Neutral Label’ en de prestigieuze Greenpeace-ranking om de juiste keuze te maken.

Zet uw onderneming binnenkort de stap naar CO2-neutraliteit, of groene stroom?
Eneco helpt u graag op weg