Door Marianne Leijs Bedrijven 15-04-2018

In de kijker: Norther, het grootste windpark van België

Eneco België is een van de trotse initiatiefnemers achter de bouw van ‘Norther’: het grootste offshore windpark van het land. Met z’n 44 windturbines zal het park voor bijna 400.000 gezinnen energie kunnen opwekken. Intussen werden de eerste werken aan land en op zee afgerond. Mark Van Hamme, PR-verantwoordelijke bij Eneco, blikt terug én vooruit.

Norther in een notendop

Het windpark Norther komt op zo’n 23 kilometer van de Belgische kust te liggen, tussen Oostende en Zeebrugge. Er zullen maar liefst 44 MHI Vestas 8.4. MW windturbines op zee geplaatst worden, met een totaalvermogen van 370 MW. Een hoogspanningsverbinding met het ‘Stevin’-station van Elia zal de opgewekte windenergie aan land brengen.

Norther wordt gefinancierd door acht commerciële banken, de Europese Investeringsbank en het Deense pensioenfonds (EFK). De rest van de middelen wordt gedragen door de aandeelhouders: Elicio (50%) en Boreas (50%) – een joint-venture tussen Diamond Generating Europe (dochterbedrijf van Mitsubishi) en Eneco. MHI Vestas levert de windturbines en de Nederlandse offshore specialist Van Oord plaatst de funderingen, zeekabels en offshore hoogspanningscabine.

Norther in cijfers

  • Constructie gestart in 2018, operationeel in 2019
  • Komt op 23 kilometer van de Belgische kust, tussen Oostende en Zeebrugge
  • Met 44 windturbines het grootste offshore windpark van België
  • Totale productiecapaciteit: 370 MW
  • Zal groene energie produceren voor bijna 400.000 gezinnen
  • Zorgt tijdens de bouwfase voor 400 directe banen en 1.400 indirecte banen
  • Totale investering: 1,2 miljard euro

UXO’s en ‘pre-trenching’

“Eind 2016 werden de contracten en financiering voor Norther goedgekeurd. Begin 2018 gingen de eerste werken van start”, vertelt PR-verantwoordelijke Mark Van Hamme. “Uitdagend aan dit project is dat we 44 turbines op zee plaatsen. Dat brengt risico’s met zich mee: zo moesten we in eerste instantie de stabiliteit en toegankelijkheid van de zeebodem nagaan. De Noordzee is geen evidente plek om dit soort werken uit te voeren.”

“Er werden op voorhand twee belangrijke operaties uitgevoerd”, beschrijft Mark. “Eerst dienden we de offshore constructiesite vrij te maken van UXO’s: unexploded ordnances. Doordat er in de Noordzee twee wereldoorlogen werden uitgevochten, vind je tot op vandaag nog onontplofte munitie op en in de bodem. Mogelijke obstakels werden met een sonarboot opgespoord en ontmijningsdienst DOVO maakte ze onschadelijk. Een tweede operatie was de scour protection: waar nodig verstevigden we de bodem van de turbinelocaties met stenen.”

“We zijn echter niet alleen op het water bezig geweest”, gaat Mark verder. “Vanuit de hoogspanningscabine (OHVS) op zee zal een 23-kilometer lange exportkabel vertrekken, die verder loopt op land. Deze zet de windenergie om in bruikbare hoogspanning. Om mogelijke hindernissen op dit traject te vermijden, deden we een ‘pre-trenching’-campagne: we vlakten onderwaterduinen af en we maakten een simulatie van de kabelgeul op het strand.”

Van Belgische makelij

Tegelijk met de scans op zee, startte dit voorjaar ook de productie van het materiaal: de funderingen, zeekabels, hoogspanningscabine en windturbines. Mark: “Een deeltje van de productie gebeurt in Nederland, maar het meeste materiaal – zoals de funderingen en hoogspanningscabine – wordt in Hoboken, België, voorbereid.”

“Ook Vlissingen zal een belangrijke vertrekhaven zijn. Van hieruit zal een speciaal vrachtschip, een jack-up, drie funderingen per keer naar de bouwsite verschepen. Met zijn eigen liftplatform en krachtige kraan is dit schip zelf in staat om de funderingen te plaatsen: erg indrukwekkend.”

In dit filmpje ziet u het vrachtschip, de ‘Aeolus’, aan het werk.

Investering in de toekomst

“Wij zijn zeer trots om mee te investeren in Norther”, aldus Mark. “Met dit project dragen we niet alleen bij aan de verdere uitbouw van duurzame en lokale energieproductie, maar ook aan Belgische energiebevoorrading en aan de Europese klimaatdoelstellingen van ons land. Daarnaast creëert dit project ook duizenden banen bij de bedrijven die bij de ontwikkeling, bouw en toekomstige exploitatie van het windpark betrokken zijn.”

“Met Norther dragen we bij aan de verdere uitbouw van duurzame en lokale energieproductie, de Belgische energiebevoorrading én de Europese klimaatdoelstellingen van ons land.” – Mark Van Hamme, PR-verantwoordelijke

“Ten slotte is Norther ook zeer belangrijk voor onszelf en onze klanten”, besluit Mark. “Sinds we Eni in 2017 overnamen, verdriedubbelde ons klantenbestand. Dat ging gepaard met een nieuwe ambitie: tegen 2025 willen we al die klanten van 100% duurzame en 100% lokaal opgewekte stroom voorzien. Projecten als Norther helpen ons om die ambitie en onze algemene missie, duurzame energie van iedereen, waar te maken.”