Ambitieus en transparant: zo pioniert Mars in duurzaamheid

Mars is niet alleen een van de grootste voedingsbedrijven ter wereld, het is ook een van de meest vooruitstrevende. Op het vlak van duurzaamheid vaart het bedrijf al jaren een uitgesproken koers, rond drie gerelateerde ambities waaronder verregaande klimaatactie. De groene investeringen liegen er alvast niet om: Mars kiest resoluut voor groene energie, met Eneco als partner.

Onze strategische keuze voor duurzaamheid staat in het teken van wederkerige en gelijktijdige groei voor onszelf én onze stakeholders”, duidt Pierre Camé, General Manager Mars Belgium. Niet toevallig sluit die economische benadering goed aan bij de 7 duurzame trends waarmee Eneco ondernemingen wil wijzen op de businessvoordelen van duurzame innovatie.

Transparante targets

Het duurzaamheidsengagement van Mars reikt ver: “We verbinden ons uitgesproken rond drie gerelateerde ambities: een gezonde planeet, meer menselijke welvaart en kansen, en het bevorderen van welzijn”, legt Pierre uit. “Voor die eerste ambitie willen we onze totale ecologische voetafdruk verminderen, in lijn met wat de wetenschap nodig acht, om onze planeet gezond te houden. Dat omvat klimaatactie, zorgzaam waterbeheer en landbeheer. Het plan op het gebied van klimaatactie, ‘Sustainable in a Generation’, steunt onder meer op investeringen in hernieuwbare energie en duurzame technologie, en op verbeteringen in energie-, water- en afvalefficiëntie.”

Forse engagementen vragen om ondubbelzinnige targets en tussenstanden. En die zijn er. Elk jaar maakt Mars de balans op: voor elke duurzaamheidspijler toont het bedrijf waar het vandaag staat, en wat nog nodig is om de volgende target te halen. De uitstoot van broeikasgassen, bijvoorbeeld, is sinds 2007 al met 29,2% gedaald. “Dat een dergelijke open communicatie vitaal is voor de geloofwaardigheid, beseffen we bij Mars heel goed”, gaat Pierre verder. “Daarmee onderschrijven we trouwens de derde trend uit het Eneco trendrapport: radicale transparantie.”

“Het partnership met Eneco laat ons toe om nu al 100% hernieuwbare windenergie te gebruiken voor al onze Belgische activiteiten.”
Pierre Camé, General Manager Mars Belgium

Voortrekker in klimaatakkoorden

Van al Mars’ inspanningen staat duurzaam energieverbruik wellicht het hoogst op de agenda. Pierre: “Wij willen de totale uitstoot van broeikasgassen in onze waardeketen verminderen met 27% tegen 2025 en met 67% tegen 2050. Zo willen we ons deel bijdragen om de opwarming van de aarde onder de 2 graden te houden, zoals het klimaatakkoord van Parijs bepaalt. Inzetten op hernieuwbare energie is daarin een cruciaal  element. België, Brazilië , Litouwen, de UK en de VS nemen hierin vandaag al de leiding met 100% energie vanuit groene, hernieuwbare stroom voor al hun Mars-kantoren en -fabrieken.”

“Die doelstelling ligt helemaal in lijn met Eneco’s ‘Aim for zero’-trend. Wij nemen ze bijzonder ernstig, omdat de impact van klimaatverandering iedereen raakt:  de boeren, onze leveranciers en klanten, en de hele maatschappij. Als wereldwijd voedingsbedrijf hebben wij een voorbeeldfunctie. Op de klimaatconferentie van Parijs in 2015 hebben wij dan ook sterk geijverd voor doortastende maatregelen. Wij blijven de klimaatakkoorden ook actief ondersteunen.”

Windenergie is voor Mars dé manier om CO2 te verbannen. Zo leveren 118 windmolens in Texas alle Mars-stroom in de VS, doet het Moy-windmolenpark in de Schotse Highlands – een Eneco-project – hetzelfde voor de activiteiten in de UK en staat een gelijkaardig project in Mexico in de steigers. “In België doen we niet onder”, stipt Pierre aan. “Het recente partnership met Eneco laat ons toe om 100% hernieuwbare energie te gebruiken voor al onze Belgische activiteiten: zowel onze kantoren in Brussel als onze Uncle Ben’s-fabriek in Olen. Wij zijn trots dat België als één van de eerste landen overgeschakeld is naar hernieuwbare windenergie.”

“Er zijn bijzonder veel raakvlakken tussen de duurzame principes van Mars en onze duurzaamheidstrends in retail.”
Christian Coppieters, Manager Tender & Industry bij Eneco

Partnerships doorheen de hele keten

Als het verhaal van Mars één iets bewijst, is het dat bedrijven dergelijke indrukwekkende resultaten niet op eigen houtje bereiken. Samenwerking is een hoeksteen. Zo integreert Mars bijvoorbeeld duurzame principes in de gehele toeleveringsketen, trekt het stevig aan de kar via partnerships met wetenschappelijke instellingen en engageert het andere bedrijven om mee aan de politieke boom te schudden.

Ook qua stroomtoevoer kan Mars niet zonder partners met gelijkaardige engagementen. “Als je de duurzame principes van Mars en onze duurzaamheidstrends vergelijkt, zie je bijzonder veel raakvlakken”, verklaart Christian Coppieters, Key Account Manager bij Eneco. “Geen wonder dat we trots zijn op onze samenwerking. Maar voor ons is er nog een andere reden om dit verhaal te brengen. Wij merken dat goede voorbeelden erg inspirerend werken. Zo beseffen steeds meer Belgische ondernemers dat duurzame innovatie geen uitdaging is, maar een opportuniteit.”

Welke concurrentievoordelen biedt duurzaam innoveren u?
Laat u inspireren door het Eneco trendrapport